31 Patriarh Evtimii blvd., fl.1, p.c.1142, Sofia, Bulgaria

aдв. сътр. Нели Попрелкова


Адвокатско дружество „Цветкова и партньори“

Бул. „Патриарх Евтимий“ № 31, ет. 1 31 Patriarh Evtimiy blvd., fl.1

София, 1142

02 981 40 50

https://www.tzp.bg

Избори във времена на извънредна епидемична обстановка

На 15 – ти януари 2021г. бе внесен законопроект за допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците във връзка с предстоящите избори за Народно събрание, които ще се състоят на  4– ти април 2021г.

Законопроектът предвиди създаване на нов чл. 28, с който да се въведе задължение за Централната избирателна комисия да приеме правила за организацията и реда на изборите, с които да бъдат гарантирани животът и здравето на избирателите, членовете на Централната избирателна комисия и другите участници в избирателния процес. Тези правила следваше да бъдат одобрени не по-късно от 50 дни преди изборния ден. Обезпечаването изборния процес с всички необходими средства за защита, съгласно законопроекта, бе вменено като задължение на Министерския съвет  и Централната избирателна комисия. Правилата следваше да бъдат приети след консултации с Националния оперативен щаб, Националния ваксинационен щаб и Обществения съвет по чл. 55 от Изборния кодекс.

Окончателният текст на закона предвиди в новия чл. 28, че при провеждането на тазгодишните избори противоепидемичните мерки, свързани с този процес, ще бъдат въведени от министъра на здравеопазването, съгласувано с главния държавен здравен инспектор, а Централната избирателна комисия, с решение, основано на посочените противоепидемични мерки ще определи организацията на изборите и на гласуването на избирателите, включително на избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето. Новата разпоредба регулира редът, по който ще следва да гласуват последните две категории избиратели, а именно чрез подвижни избирателни кутии по смисъла на глава четиринадесета, раздел IX от Изборния кодекс при спазване на всички  противоепидемични мерки. Решението на Централната избирателна комисия се обявява по реда на Изборния кодекс и може да се обжалва пред Върховния административен съд по реда на същия кодекс.

Броят на членовете на секционните избирателни комисии за секциите по предходния абзац следва да бъде не по-малко от трима. Същото е предвидено и за броя на членовете на секционните избирателни комисии извън страната.

Законопроектът   въвеждаше   и   правилото,   че условията  и редът за този тип гласуване ще се определят в споменатите   по-горе

правила, вкл. начинът, по който следва да бъдат подавани съответните заявления за гласуване на лицата, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, в т.ч. по електронен начин през интернет – страницата на Централната избирателна комисия или съответната община, или на безплатен телефонен номер. В окончателния вариант на посочената разпоредба липсва такъв текст. Въведе се, обаче, срок за подаване на заявленията за гласуване по този начин, който ще бъде не по-късно от три дни преди изборния ден.

Първоначалният текст на законопроекта, предвиждаше,  също, да се създават отделни избирателни секции в лечебните заведения за болнична помощ, в които са настанени лица за лечение от COVID – 19, както и отделни избирателни секции извън секциите по чл. 9 от Изборния кодекс, респективно да се приемат правила, които да регулират начина на гласуване на посочените избиратели. Още при второто гласуване на законопроекта тази възможност бе премахната, като така единствена алтернатива останаха подвижните избирателни кутии.

При провеждането на изборите във време на обявена извънредна епидемична обстановка избирателите ще  удостоверяват самоличността си пред секционните комисии във и извън страната с лична карта, паспорт или съответно удостоверение за пребиваване в Република България за граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, независимо от изтичането на срок на документа, ако той е бил след 13 март 2020 г., включително и удълженият срок. Предвидено е в тези случаи да не  се изисква удостоверение по чл. 263 от Изборния кодекс.

Централната избирателна комисия следва да проведе разяснителна и обучителна кампания за гласуването по време на извънредна епидемична обстановка, а всички мероприятия, свързани с предизборна агитация, ще се провеждат при строго спазване на въведените противоепидемични мерки.

Ако имате допълнителни въпроси или сходна ситуация, можете да се обърнете към нас за консултация и правен съвет.


*Настоящото изложение не представлява правна консултация и не е изчерпателно. То изразява становище на автора по поставен въпрос

Настройки за поверителност
Когато посещавате нашия уебсайт, той може да съхранява информация чрез вашия браузър за конкретни услуги, обикновено под формата на бисквитки. Тук можете да промените предпочитанията си за поверителност. Моля, обърнете внимание, че блокирането на някои видове бисквитки може да повлияе на вашето изживяване на нашия уебсайт и услугите, които предлагаме.