14 май: Важна информация във връзка с промените в законодателството с оглед края на извънредното положение

Във връзка с изтичане на срока на извънредното положение в страната на 13 май 2020г., обявено поради появата и разпространението в световен мащаб на пандемия от вирус COVID- 19, по-познат като Коронавирус , се наложи изменение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение.

11 май: Важна информация във връзка с промените в законодателството с оглед края на извънредното положение

Срокът на въведеното извънредно положение в страната изтича на 13 май 2020г. Това наложи изменение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение. Промени бяха приети на 08 май 2020г., когато Народното събрание прие на първо четене промените в Закона за здравето. Срокът за предложения между първо и второ четене на законопроекта е 48 часа, които изтичат на 10 май в 18 ч. След като правната комисия обсъди на второ четене промените, във вторник, на 12 май, те ще бъдат гледани в пленарната зала.

30 апр.: ОПИК – Обща статия

На 11 май 2020 г. се предвижда да бъде отворена процедурата за подбор на проекти „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Бюджетът, който Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) ще предостави, възлиза на 173 млн. лева под формата на безвъзмездна финансова помощ.

28 апр.: ПРОБЛЕМИ НА КОМПАНИИТЕ В СФЕРАТА НА ТРАНСПОРТА

Мерките, предприети от държавните органи, с оглед извънредното положение и ограничаване разпорстранението на коронавирусната инфекция, сериозно засягат всички сфери на дейност. Един от най-засегнатите сектори е транспортният.

22 апр.: Отражение на извънредното положение в сферата на енергетиката

Въведеното извънредно положение на територията на Република България несъмнено вече дава отражение върху много и различни сфери на дейност. Настоящият анализ ще обхване последиците от обявяване на извънредно положение с фокус върху енергетиката, търговията с електрическа енергия и съответната регулация, както и възможните хипотези за участниците в сделките.

11 апр.: ПРАВАТА НА ТУРИСИТЕ И ТУРОПЕРАТОРИТЕ ПРИ ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ

Съветите на Комисия за защита на потребителите и на Министерството на туризма са да не се прибързва с анулирането на сключени договори с туроператори. При невъзможност да се осъществи пътуване на първоначално избраната дата, се препоръчва на туроператорите да предложат на клиентите пренасрочване на екскурзиите или възстановяване на заплатената сума под формата на ваучер за бъдещи услуги.

08 апр.: ПОСЛЕДИЦИ ОТ ЗАБАВА В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ – АКТУАЛЕН ПРЕГЛЕД НА ИЗМЕНЕНИЯТА В ЧЛ. 6 ОТ ЗМДВИП

След многото противоречиви мнения по отношение на чл. 6 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (ЗМДВИП), обн. в Държавен вестник на 24.03.2020 г., бе внесен Законопроект за изменение и допълнение на ЗМДВИП. С него се прави конкретно предложение за изменение на разпоредбата с оглед стесняването на обхвата й.
След множество дискусии, със Закон за изменение и допълнение на ЗМДВИ, обн. в ДВ, бр. 34, от дата 9.4.2020 г. (изменението на чл. 6 от ЗМДВИП става факт.

08 апр.: Промени, касаещи данъчното законодателство на Република България, във връзка с въведеното извънредно положение

Настоящият анализ разглежда промените в сферата на данъчното право, които се въведоха със Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание на 13.03.2020г..