• Изготвяне на книжа и процесуално представителство и защита в съдебни спорове пред всички съдебни инстанции и арбитраж;
 • Съдействие за извънсъдебно уреждане на правни спорове;
 • Съдействие и представителство в производствата пред различни административни органи;
 • Процесуално представителство и съдействие в хода на изпълнителния процес за събиране на присъдени вземания;

Процесуално право и арбитраж

Правните услуги в сферата на процесуалното представителство и арбитраж, предоставяни от екипа на АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „ЦВЕТКОВА И ПАРТНЬОРИ” са на изключително ниво, благодарение на дългогодишната практика и предаван опит на адвокатите, сформиращи екипа на дружеството. Нашите специалисти са едни от най – добрите в страната, като през годините сме натрупали процесуален опит в практически всички сфери на правото.

Ние разбираме, че клиентите ни се нуждаят от бързо, ефективно и отзивчиво местно правно консултиране. Екипът ни от специалисти са добре запознати с търговския и гражданския съдебен процес, както и с юридическото посредничество, което е от първа необходимост при възникването на съдебни спорове.

Наши клиенти са финансови институции, чуждестранни корпорации, държавни органи, физически лица, инвеститори, многостранни институции, организации с нестопанска цел, частни компании и публични корпорации. Клиентите ни се обръщат към нас относно спорове, които обхващат целия спектър на съдебния процес, в който притежаваме богат опит и експертиза.

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „ЦВЕТКОВА И ПАРТНЬОРИ” предлага на своите клиенти следните услуги в областта на съдебния процес и арбитраж:

 • Процесуално представителство и защита в съдебни спорове пред всички съдебни инстанции и арбитраж. Изготвяне на искови молби, отговори на искови молби, възражения, искания, молби, жалби, писмени бележки, изложения на основания за допускане на касационно обжалване и други необходими документи, както и участие в открити съдебни заседания;
 • Консултации относно признаването и изпълнението на чуждестранни решения и присъди в България и обратното;
 • Правно представителство на клиенти пред вътрешни и международни арбитражни съдилища. Изработване на арбитражно споразумение, избор на арбитражни правила, изпълнение на арбитражно решение;
 • Оценка на възможните правни рискове от образуването на евентуално съдебно производство по конкретен правен спор;
 • Съдействие за извънсъдебно уреждане на правни спорове. Алтернативно разрешаване на спорове – съдействаме на клиентите за извънсъдебно уреждане на спорове в случаи, в които съдебен процес може да бъде избегнат, което води до бързо и ефективно уреждане на спора без прибягване до съдебните институции;
 • Процесуално представителство и съдействие в хода на изпълнителния процес за събиране на присъдени вземания;
 • Процесуално представителство в обезпечителни производства;

 

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „ЦВЕТКОВА И ПАРТНЬОРИ” предлага на своите клиенти и услуги в областта на административното право и процес. Административното право регулира обществените отношения между държавната и местна администрация от една страна и гражданите и техните сдружения от друга. При отказ от страна на органите на местната и изпълнителната власт да извършат определени действия или ограничават правата на физическите и юридически лица, често възникват спорове.

Всички тези проблеми могат да бъдат избегнати, ако предварително се консултирате с някой от адвокатите ни с богат опит в Административното право и процес, а в случай, че вече сте се сблъскали с администрацията и тромавите административни процедури, можем да Ви представляваме както пред съответния орган, така и пред Съда.

В отговор на тези потребности, ние предоставяме консултации, съдействие и процесуално представителство в следните случаи:

 • съдействие и представителство в производствата пред различни административни органи – общини, местна и централна администрация, специализирани юрисдикции, както и пред други държавни и общински органи;
 • правно съдействие при издаване на административни актове – разрешения, лицензии, протоколи, удостоверения;
 • обжалване на административни актове – административна и съдебна фаза;
 • обжалване на наказателни постановления, включително и актове на Комисия за защита на конкуренцията;
 • обжалване на административни откази, действия или бездействия;
Настройки за поверителност
Когато посещавате нашия уебсайт, той може да съхранява информация чрез вашия браузър за конкретни услуги, обикновено под формата на бисквитки. Тук можете да промените предпочитанията си за поверителност. Моля, обърнете внимание, че блокирането на някои видове бисквитки може да повлияе на вашето изживяване на нашия уебсайт и услугите, които предлагаме.