• Консултиране, планиране и изготвяне на възражения и жалби срещу ревизионни доклади и актове;
 • Представителство пред приходната администрация в хода на извършване на ревизия;
 • Адекватни предложения и индивидуални решения и при постановления за налагане на обезпечителни мерки;
 • Анализ, консултиране и изготвяне на документи за спиране на предварително изпълнение;
 • Процесуално представителство и защита пред Административен съд и Върховен Административен съд;
 • Възстановяване на недължимо платени или задържани суми от данъчната администрация след отмяна на Ревизионни актове;
Данъчно Право

Адвокатско дружества „Цветкова и партньори“ предоставя пълен спектър услуги, свързани с данъчни процеси на физически и юридически лица по ЗДДС, ЗКПО, ЗОДФЛ, както и специалните хипотези на чл.19 ДОПК и чл. 216 ДОПК

 • Консултиране, планиране и изготвяне на възражения и жалби срещу ревизионни доклади и актове;
 • Комуникация и консултация с приходната администрация в хода на извършване на ревизията, с цел представяне на необходимата информация и документация за минимализиране на неблагоприятни резултати;
 • Адекватни предложения и индивидуални решения и при простановления за налагане на обезпечителни мерки;
 • Анализ, консултиране и изготвяне на документи за спиране на предварително изпълнение;
 • Процесуално представителство и защита пред Административен съд и Върховен Административен съд;
 • Възстановяване на недължимо платени или задържани суми от данъчната администрация след отмяна на Ревизионни актове;
 • Съдействие и представителство в изпълнителния процес;

Адвокатско дружество „Цветкова и партньори” активно работи по данъчно консултиране на клиентите си в обичайната им дейност, свързани с данъчното им облагане, данъци при източника, избягване на двойно данъчно облагане, местни данъци и такси.

Адвокатско дружество „Цветкова и партньори” има богат опит при консултиране на клиенти и изготвяне на персонални решения при стартиране, преструктуриране и преустановяване на бизнеса им, предоставяне и получаване на различни видове финансирания по програми за подпомагане на бизнеса. Съдействие и оптимално планиране с оглед данъчните ефекти при разнообразни бизнес дейности.

Настройки за поверителност
Когато посещавате нашия уебсайт, той може да съхранява информация чрез вашия браузър за конкретни услуги, обикновено под формата на бисквитки. Тук можете да промените предпочитанията си за поверителност. Моля, обърнете внимание, че блокирането на някои видове бисквитки може да повлияе на вашето изживяване на нашия уебсайт и услугите, които предлагаме.