• Lorem ipsum dolor sit amet
 • Adipisicing elit, sed do eiusmod
 • Incididunt ut labore et dolore
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Adipisicing elit, sed do eiusmod
 • Incididunt ut labore et dolore
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Adipisicing elit, sed do eiusmod
 • Incididunt ut labore et dolore
Банково и финансово право

Практиката на Адвокатско дружество „Цветкова и партньори”в областта на банковото дело и финансите предлага пълна гама от банкови и финансови услуги. Членовете на екипа ни са придобили значителен опит в подпомагането на местни и чуждестранни клиенти по много въпроси, свързани с процесите по кредитиране, инвестиции, капиталови пазари, сливания и придобивания. Предоставяме на нашите клиенти работещи решения, според техните конкретни нужди.

Нуждите на развиващия се бизнес от банково кредитиране са безспорни. Ние консултираме и подпомагаме клиентите ни през целия процес на кредитиране – от формулиране и преглед на договорните клаузи, взимане на необходимите корпоративни решения и учредяване на съответните обезпечения (ипотеки, особени залози и др.), до представителство в производството по принудително изпълнение. Консултираме както кредитодатели (банки, финансови институции), така и кредитополучатели (физически и юридически лица).

Практиката ни също така обхваща и „модерните“ въпроси от финансовата сфера – консултиране на инвестиционни компании и фондове, фондове за рискови инвестиции, старт-ъп и финтех компании.

В сферата на банковото и финансовото право, предлагаме следните услуги:

 • Консултации по всички въпроси относно кредити, предоставени от чужди и местни банки (включително синдикирани кредити) на чужди и местни кредитополучатели, както и подготовка на съпътстващата документация при кредитиране;
 • Финансиране на сливания и придобивания;
 • Банкови съдебни спорове, включително дела относно договори за кредит, принудително изпълнение и т.н.;
 • Изготвяне на ескроу договори и договори за банкови гаранции;
 • Преструктуриране на дългове;
 • Съдействие в осъществяването на финансови транзакции;
 • Застрахователни и презастрахователни въпроси – избиране между различни застрахователни продукти, съдействие при спазването на регулаторни изисквания, представителство на клиенти по застрахователни спорове;
 • Представителство на компании пред Българската народна банка и Комисията по финансов надзор – Анализиране дейността на клиентите, операциите и процесите им и тяхното съответствие със законите, наредбите, регулациите и съдебната практика;
 • Изготвяне, договаряне и изпълнение по договори за факторинг и лизинг (финансов и оперативен);
 • Консултации на компании по въпросите на първично предлагане – представителство и съдействие с необходимите документи и пред съответните институции;
Настройки за поверителност
Когато посещавате нашия уебсайт, той може да съхранява информация чрез вашия браузър за конкретни услуги, обикновено под формата на бисквитки. Тук можете да промените предпочитанията си за поверителност. Моля, обърнете внимание, че блокирането на някои видове бисквитки може да повлияе на вашето изживяване на нашия уебсайт и услугите, които предлагаме.