Семейно право

 • Развод;
 • Определяне на по-голям дял на съпруг;
 • Издръжка;
 • Родителски права;
 • Произход;
 • Оспорване на бащинството;

Наследствено право

 • Завещание;
 • Делба;
 • Възстановяване на запазена част;

Семейно и наследствено право

Семейното и наследствено право е клон от гражданското право засягащ изключително лични отношения, както межди съпрузи, родители и деца, така и отношения между братя и сестри и други близки и далечни роднини. Проблемите възникнали в семейството, често са наболели и липсва желание да бъдат дискутирани извън него. Но за да бъдат решени е необходим специалист, който да остави настрана чувствата на засегнатите страни и да защити по най – добрия начин интересите на клиента. Специалистите от екипа на Адвокатско дружества „Цветкова и партньори“ винаги се стремят към доброволно уреждане на възникнал спор, но понякога това е невъзможно и насочват усилията си в постигане на максимален резултат в съдебната фаза.

В тази сфера ние предлагаме следните юридически услуги:

Семейно право

 • консултации и процесуално представителство при развод по исков ред, както и по взаимно съгласие;
 • консултации и процесуално представителство при вещноправни искове за собственост след развода: определяне на по-голям дял на съпруга, получаване на част от личното имущество, оспорване на разпореждането с обща недвижима вещ;
 • консултации и процесуално представителство при искове за определяне или изменение на издръжка, както и нейното събиране по принудителен ред;
 • консултации и процесуално представителство при спорове за родителски права; уреждане на режима на лични отношения между родители и деца;
 • заместване съгласието на родителя със съдебно решение – при извеждане на дете извън границите на Република България;
 • ограничаване и лишаване от родителски права в предвидените от закона случаи;
 • установяване или оспорване на произход от дете – оспорване на бащинство, припознаване, предявяване на искове за установяване на произход от бащата;

Наследствено право

 • Консултации относно делба (съдебни и доброволни), както и други наследствени спорове, включително извънсъдебно водене на преговори с останалите наследници;
 • изготвяне на завещание;
 • процесуално представителство при наследствени спорове – делба, оспорване на завещание, възстановяване на запазена част;
 • Отказ от наследство;
Настройки за поверителност
Когато посещавате нашия уебсайт, той може да съхранява информация чрез вашия браузър за конкретни услуги, обикновено под формата на бисквитки. Тук можете да промените предпочитанията си за поверителност. Моля, обърнете внимание, че блокирането на някои видове бисквитки може да повлияе на вашето изживяване на нашия уебсайт и услугите, които предлагаме.