• Консултиране на български и чуждестранни корпоративни клиенти;
 • Сто процента успеваемост при над 150 проведени процедури за релокация на граждани от трети страни;
 • Специалисти в областта на трудовата миграция и мобилност на граждани на ЕС;
 • Акцент върху  трудовата миграция и мобилност на граждани на трети страни;
 • Предварителна оценка за всеки отделен казус;
 • Бързото започване с възложената работа по конкретния казус и осигуряване на нужното спокойствие и гъвкавост на клиентите ни;
 • Консултиране относно опциите за ускоряване на процесите по трудова заетост на чужденци;
 • Запознати в детайли с всички възможностите за придобиване на разрешения за пребиваване и гражданство;
 • Изготвяне на необходимите документи и предоставяне на пълно правно представителство и съдействие пред компетентните органи за получаване на разрешения за продължително, дългосрочно и постоянно пребиваване на всички други основания, предвидени в Закона за чужденците в Република България;
 • Съдействие при процедури по събиране на семейство;
МИГРАЦИОННО ПРАВО

Екипът на Адвокатско дружество „Цветкова и партньори” специализира в консултиране на български и чуждестранни корпоративни клиенти в областта на получаване на удостоверения за пребиваване на чужди граждани, както и обслужване на нуждите им във връзка с трудовата миграция и мобилност както на граждани на ЕС, така и на граждани на трети страни.

Запознати сме с изискванията на миграционното законодателство и в най- малките детайли, което ни позволява да дадем правилните съвети на клиентите, изготвяйки предварителна оценка за всеки отделен казус, съвети за по- ефикасно изпълнение на желанията на клиентите и предоставяне на ценни идеи и препоръки. Междувременно, едно от основните ни преимущества е бързото започване с възложената работа по конкретния казус и осигуряване на нужното спокойствие и гъвкавост на клиентите ни.

Сред предлаганите услуги в тази сфера са:

 • Консултиране относно опциите за ускоряване на процесите по трудова заетост на чужденци;
 • Консултации относно възможностите за придобиване на разрешения за пребиваване и гражданство чрез инвестиция;
 • Изготвяне на необходимите документи и предоставяне на пълно правно представителство и съдействие пред компетентните органи;
 • Изготвяне и депозиране на покани- декларация за частно посещение на физическо лице, от физическо или юридическо лице, извършващо дейност по Търговския закон, от юридическо лице, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, както и от представителство на чуждестранно юридическо лице, регистрирано по чл. 24 от Закона за насърчаване на инвестициите;
 • Получаване на разрешения за продължително, дългосрочно и постоянно пребиваване на всички други основания, предвидени в Закона за чужденците в Република България (включително за извършване на работа по трудово правоотношение след получаване на съответните разрешения; при представителство на чуждестранно търговско дружество; при дейност на свободна практика след разрешение от органите на Министерството на труда и социалната политика в съответствие с чл. 24а и по реда на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност; на основание родствени връзки като членове на семейството на български гражданин и произхождащите от чужбина документи, които удостоверяват семейните връзки и правото на издръжка, са признати и регистрирани или допуснати за изпълнение по реда на българското законодателство;
 • Процедури по събиране на семейство, за членове на семейството на чужденец, получил разрешение за продължително или за постоянно пребиваване, както и на чужденец, получил международна закрила;
Настройки за поверителност
Когато посещавате нашия уебсайт, той може да съхранява информация чрез вашия браузър за конкретни услуги, обикновено под формата на бисквитки. Тук можете да промените предпочитанията си за поверителност. Моля, обърнете внимание, че блокирането на някои видове бисквитки може да повлияе на вашето изживяване на нашия уебсайт и услугите, които предлагаме.