• Изготвяне и депозиране на жалби пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург;
 • Предоставяне на консултации относно регулаторни изисквания в Европейския съюз;
 • Институционални въпроси във връзка с правомощията на институциите на Европейския съюз и правата на гражданите, които се предоставят от тях;
 • Консултиране в областта на Конкурентно право на ЕС;
 • Консултиране в областта на международно търговско право;
 • Изготвяне на правни анализи във връзка с всякакви въпроси, отнасящи се до правото на Европейския съюз и неговото приложение;

Европейско Право

Важна част от практиката на Адвокатско дружество „Цветкова и партньори” е свързана с предоставяне на правна защита по въпроси и от областта на правото на Европейския съюз.

Ето и синтезирана информация за същността на законодателството на ЕС: само по себе си то се разделя на първично и вторично. Първичното законодателство на ЕС са договорите, като основни, фундаментални правила за всички действия на ЕС. От друга страна, регламентите, директивите и решенията, изготвяни на базата на принципи и цели, залегнали в договорите, съставляват вторично законодателство на ЕС. Регламентите и решенията на ЕС стават задължителни за страните – членки автоматично, считано от датата на влизането им в сила, докато директивите следва да бъдат включени в националното законодателство на страните – членки.

Екипът на Адвокатско дружество „Цветкова и партньори” постоянно следи развитието и промените, както в първичното, така и във вторичното законодателство на ЕС, съдебната практика на Съда на Европейския съюз, чиято роля постоянно се увеличава и оказва влияние в развитието и прилагането на българското вътрешно законодателство.

Чрез създаването на Единен европейски пазар се създаде и общо пространство, в което бе обезпечено свободното движение на стоки, услуги, капитали и хора. Отвори се пътят на малки и големи компании на пазара, по който начин те имат възможност да достигнат до повече потребители и да развиват международна дейност. Въпреки осигурената свобода на това пространство, то търпи и известни ограничения в предоставянето на услуги, когато общият интерес го изисква. Това, от своя страна, също се явява в подкрепа на бизнеса. Ние считаме, че за нашите бизнес – клиенти и партньори е важно да знаят какви са тези лимити, за да могат да развиват своя бизнес по най-добрия и оптимален начин, както за себе си, така и за своите потребители.

Правото на ЕС осигурява редица права, за да защитава своите граждани, каквито са и гражданите на Република България. В случай, че тези права са нарушени от националните органи на нашата държава, всеки гражданин би могъл да търси правна защита и помощ, освен на национално, а също и на ниво Европейски съюз. Адвокатско дружество „Цветкова и партньори“ предоставя на своите Клиенти съдействие в реализирането и получаването на такава защита.

Услуги:

 • Изготвяне и депозиране на жалби пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург;
 • Предоставяне на консултации относно регулаторни изисквания в Европейския съюз;
 • Институционални въпроси във връзка с правомощията на институциите на Европейския съюз и правата на гражданите, които се предоставят от тях;
 • Консултиране в областта на Конкурентно право на ЕС;
 • Консултиране в областта на международно търговско право;
 • Изготвяне на правни анализи във връзка с всякакви въпроси, отнасящи се до правото на Европейския съюз и неговото приложение, както у нас, така и в други държави – членки, а така също и за най-важните въпроси относно неговото значение за гражданите и бизнеса;
Настройки за поверителност
Когато посещавате нашия уебсайт, той може да съхранява информация чрез вашия браузър за конкретни услуги, обикновено под формата на бисквитки. Тук можете да промените предпочитанията си за поверителност. Моля, обърнете внимание, че блокирането на някои видове бисквитки може да повлияе на вашето изживяване на нашия уебсайт и услугите, които предлагаме.