Цветкова & партньори

Нашият опит в услуга на бизнеса

Цветкова & Партньори предлага пълен набор от юридически услуги на местни и чуждестранни компании, които стартират или вече развиват успешен бизнес в България.

Ние предлагаме цялостно правно обслужване и юридически консултации в областта на корпоративното и търговското право, IT правото, интелектуалната собственост и още много практики, които покриват всички бизнес нужди на една организация.

Свържете се с нас, за да обсъдим как можем да ви бъдем полезни!

Процесуално право и арбитраж
Процесуално право и арбитраж

Правните услуги в сферата на процесуалното представителство и арбитраж, предоставяни от екипа на АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „ЦВЕТКОВА И ПАРТНЬОРИ” са на изключително ниво, благодарение на дългогодишната практика и предаван опит на адвокатите, сформиращи екипа на дружеството.

Корпоративно Право
Корпоративно Право

Tz&P Law offers to its Bulgarian and international clients thorough and multifaceted legal consultations in the field of Corporate & Commercial law.

Технологично Законодателство
Технологично Законодателство

Tzvetkova & Partners Law Firm is the premier provider of legal services to the high-tech ecosystem. We represent active startups at all stages of development, from idea to fund raising. As one of the most respected and dynamic law firms in Bulgaria, we are known for our

Миграционно Право
Миграционно Право

Екипът на Адвокатско дружество „Цветкова и партньори” специализира в консултиране на български и чуждестранни корпоративни клиенти в областта на получаване на удостоверения за пребиваване на чужди граждани, както и обслужване на нуждите им във връзка с трудовата миграция и мобилност както на граждани на ЕС, така и на граждани на трети страни.

Синя карта на ЕС
Синя карта на ЕС

Адвокатите от екипа на Адвокатско дружество „Цветкова и партньори” представляват редица български и международни IT компании в процедурата по издаване на “Синя карта на Европейския съюз” за техните висококвалифицирани специалисти от държави извън Европейския Съюз.

Интелектуална Собственост
Интелектуална Собственост

Експертният екип на Адвокатско дружество „Цветкова и партньори” в областта на интелектуалната и индустриалната собственост, е играл ключова роля в някои от най-важните дела и сделки, свързани с интелектуална собственост

Европейско Право
Европейско Право

Важна част от практиката на Адвокатско дружество „Цветкова и партньори” е свързана с предоставяне на правна защита по въпроси и от областта на правото на Европейския съюз.

ВЕЩНО ПРАВО И СТРОИТЕЛСТВО
ВЕЩНО ПРАВО И СТРОИТЕЛСТВО

Екипът на Адвокатско дружество „Цветкова и партньори” притежава богат опит и експертиза в областта на вещното право, недвижимите имоти и строителството.

Семейно и Наследствено право
Семейно и Наследствено право

Семейното и наследствено право е клон от гражданското право засягащ изключително лични отношения, както межди съпрузи, родители и деца, така и отношения между братя и сестри и други близки и далечни роднини.

Трудово Право
Трудово Право

За да са защитени интересите и на двете страни, към всеки трудов договор е необходим индивидуален подход.

Финансово право
Финансово право

Практиката на Адвокатско дружество „Цветкова и партньори”в областта на банковото дело и финансите

Данъчно Право
Данъчно Право

Адвокатско дружества „Цветкова и партньори“ предоставя пълен спектър услуги, свързани с данъчни процеси на физически и юридически лица

Несъстоятелност и Ликвидация
Несъстоятелност и Ликвидация

Адвокатско дружества „Цветкова и партньори“ консултира и осъществява процесуално представителство и защита за своите клиенти

Финансиране
Финансиране

Адвокатско дружество „Цветкова и партньори“ има готовност да Ви консултира при избора на варианти за финансиране на Вашият стартиращ или развиващ се бизнес, за набавяне на средства при временно финансово затруднение на дружеството Ви или в случаите, в които желаете да подобрите работната среда в предприятието си

Настройки за поверителност
Когато посещавате нашия уебсайт, той може да съхранява информация чрез вашия браузър за конкретни услуги, обикновено под формата на бисквитки. Тук можете да промените предпочитанията си за поверителност. Моля, обърнете внимание, че блокирането на някои видове бисквитки може да повлияе на вашето изживяване на нашия уебсайт и услугите, които предлагаме.