19 апр.: ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО КРЕДИТИ В СВЕТЛИНАТА НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) обяви за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на оперативната програма.

05 мар.: Някои моменти и особености, свързани с разрешението за пребиваване тип „Синя карта на ЕС – ЧАСТ 2“

Процедурата за издаване на “Синя карта на ЕС” е съобразена с Директива 2009/50/ЕО относно висококвалифицираната заетост на граждани на трети държави. Разрешението за пребиваване и работа тип „Синя карта на Европейския съюз” /СК на ЕС/ се издава на основание чл. 33к, ал. 1 от Закона за чужденците в Република България /ЗЧРБ/ на граждани на трети страни, наети за упражняване на висококвалифицирана заетост по трудово правоотношение, които са допуснати до пазара на труда по силата на решение, издадено от Агенция по заетостта.

20 фев.: ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБОРОТ НАД 500 000 ЛВ. ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19

На 22.02.2021г. ще бъде активирана процедураза подбор на проекти BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.Целта на процедурата е осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019г., за справяне с последиците от пандемията.

09 фев.: Избори във времена на извънредна епидемична обстановка

На 15 – ти януари 2021г. бе внесен законопроект за допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците във връзка с предстоящите избори за Народно събрание, които ще се състоят на 4– ти април 2021г.

09 фев.: Избори във времена на извънредна епидемична обстановка

На 15 – ти януари 2021г. бе внесен законопроект за допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците във връзка с предстоящите избори за Народно събрание, които ще се състоят на 4
– ти април 2021г.

Настройки за поверителност
Когато посещавате нашия уебсайт, той може да съхранява информация чрез вашия браузър за конкретни услуги, обикновено под формата на бисквитки. Тук можете да промените предпочитанията си за поверителност. Моля, обърнете внимание, че блокирането на някои видове бисквитки може да повлияе на вашето изживяване на нашия уебсайт и услугите, които предлагаме.